27 april 2023

Welcome to Bonanza 2023 in Umeå!

Turf Bonanza Umeå 20 May 2023

Det är inte obligatoriskt att anmäla sig för att delta men vill du ha namnlapp och chans att vinna i utlottningar så kan du fortfarande anmäla dig till Bonanzan!
***
It is not mandatory to register to participate, but if you want a name tag and a chance to win in raffles, you can still sign up to participate in the Bonanza!

Anmälda hittills / Registered so far

Klicka här för att se deltagarlistan / List of participants can be found here

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.