20 april 2023

Bonanza in one (1) month!

Vi här i Västerbotten vill bara informera om att förberedelserna är i full gång i Umeå! Idag såg event-/samlingsplatsen ut så här – vi kan inte lova att all snö är kvar den 20 maj!

******

We here in Västerbotten just want to tell you that the preparations are in full swing in Umeå! Today the event area looked like this – we can’t promise that all the snow will be left on May 20!

Photo: Pike

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.