27 april 2023

Time to prepare – We give you the Ultimate Region Fight “Bonanza Banquet Edition”!

Time to prepare – We give you the Ultimate Region Fight “Bonanza Banquet Edition”! Read all about it!

På årets Bonanza-bankett kommer årets turf-region att koras! Vem som vinner beror på hur ni väljer att presentera er region.
***
During the Bonanza banquet this year the Turf region of the year will be chosen! Who will win depends on how you present your region.

(English version below) 

Till alla Turf-föreningar/regioner: 
Inbjudan till Regionskampen, Ultimate Region Fight ”Bonanza Banquet Edition”

På årets Bonanza-bankett kommer årets turf-region att koras! Vem som vinner beror på hur ni väljer att presentera er region.

Regler: 

Varje region får utse en turf-delegation som på Bonanza-banketten får max 2 minuter på sig att övertyga publiken om varför just er region är den bästa. Men – det räcker inte nödvändigtvis med antal zoner, rekord eller medaljer för att vinna, ni behöver verkligen övertyga! Vi uppmuntrar sång, poesi, rimmande anföranden, sketcher, film, kostymer… Ni kan välja att filma er presentation, men minst en turfare måste vara på plats på banketten. Delegationen kan bestå av en eller flera turfare från regionen. Vi ber er att vara inkluderande när ni sätter ihop er delegation!

Då vi har internationella besökare rekommenderar vi (men det är inget krav) att inslaget sker på engelska.

Anmäl er på följande vis:

  • Skicka ett mail till vår bonanza-mail senast 7 maj med turf-nick på alla deltagare samt kontaktuppgifter till minst en i delegationen (mail och/eller telefonnummer) så att vi kan nå er (minst en person behöver vara anmäld till banketten).

  • Ange om ni behöver eventuella tekniska hjälpmedel så ska vi göra vårt bästa att tillgodose detta (mikrofon, projektor, högtalare finns på plats)

Prata ihop er och anmäl er snarast! Det finns ännu lite tid att anmäla sig till Bonanza-banketten (och tävlingen), om någon har missat att göra det!

/Bankettfixarna :)

*****

To all Turf associations/regions: 
Invitation to the Ultimate Region Fight “Bonanza Banquet Edition”

During the Bonanza banquet this year the Turf region of the year will be chosen! Who will win depends on how you present your region.

Rules: 

Each association/region is allowed to select one delegation that will have maximum 2 minutes during the banquet to persuade the audience why your region is the best. However, the number of zones, records or medals may not be sufficient to win, you really need to be convincing. We encourage songs, poetry, rhyming presentations, comedy sketch, film, outfits… The delegation can consist of one or many turfers in the region. You may choose to film your presentation, but at least one turfer must be present at banquet. Please be inclusive when putting your team together.

As we have international visitors, we recommend English (but it is not mandatory).

Instructions for signing up:

  • Send an email to our Bonanza e-mailaddress no later than 7 May containing the turf nicknames of all participants in the delegation and contact details to at least one person in the delegation (mail and/or phone number) so we can get in touch (at least one participant must have signed up for the banquet).

  • Please indicate what technical aid you need so we can assist you (microphone, projector and speakers will be provided).

Band together and sign up as soon as possible! There is still chance to register for the Bonanza banquet (and the heats), if someone hasn’t yet!

/The Banquet Jugglers :)

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.