7 april 2022

Rapport från årsmötet – ny styrelse och intressanta förslag från medlemmarna

Lördag 26 mars hölls föreningens fjärde årsmöte i Umeå. Under årsmötet tackades avgående förtroendevalda för deras insatser och nya valdes enligt nedan:

Ny styrelse

 • Ordförande 1 år: Ninetail

 • Ledamot 2 år omval: inda7

 • Ledamot 2 år nyval: UncleFester

 • Ledamot fyllnadsval 1 år: KLC2

 • Suppleant 1 år: linkaz

 • Suppleant 1 år: vidvarandi

 • Utöver detta kvarstår Brellir som ordinarie ledamot på ytterligare ett år.

Nya revisorer

 • Revisor 1 år: Randy55

 • Revisorssuppleant 1 år: Tacitium

Valberedningskommitté

 • Ordförande 1 år: WombaWomba

 • Ledamot 1 år: vakant

Observera att det finns en vakans i valberedningskommittén. Om du är intresserad, kontakta styrelsen eller WombaWomba.

Motion

En motion hade inkommit angående att ändra reglerna för Fysikern i Västerbottens Klassikern. Mötet röstade nej till en regeländring men skickade med ett önskemål om att styrelsen fortsätter titta på frågan om en alternativ justering under året.

Förslag på aktiviteter

Styrelsen berättade om planerna för det kommande året och medlemmarna fyllde på med ytterligare förslag. Här kan t ex nämnas:

 • Översyn av upplägget för, eller namnet på, Fysikern

 • Gemensam zonrensningsresa till Vasa en helg i maj. Alla intresserade uppmuntras följa med! Mer om detta i ett separat inlägg.

 • Gemensamma turfrundor/turfträffar på olika platser i Västerbotten

 • Nyhetsbrev

 • Nybörjarträff för delning av tips och tricks

 • Mentorer för nya turfare

 • Olika sätt att visa på bredden i turfandet och vad turf kan ge, t ex via hemsidan

 • Kampanj för att värva fler medlemmar

 • Månadsinslag på hemsidan/Facebook där olika turfare ansvarar varje gång och/eller korta nedslag/intervjuer och roliga turfhändelser.

Övrigt

Konstaterades att vi var svältfödda på mänsklig kontakt efter pandemin – vi kom tidigt och lämnade sent och ville aldrig sluta prata! Efter mötet överlämnades medaljer till de närvarande som deltagit i Västerbottens Klassikern. Övriga får givetvis sina medaljer på annat sätt. Ett separat inlägg om Västerbottens Klassikern kommer senare – deltagarna förtjänar att bli hyllade ordentligt.

/Ninetail

Nära zonen TheSickGirl. Foto: Ninetail

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.