14 maj 2021

Midnight Classic 2021 OBS – Uppdaterad inbjudan 20210521!

En ny uppdaterd inbjudan nedan !

Inbjudan till den 8:e upplagan av Midnight Classic – datum är lördag 12-13 juni 2021.

Eventområdet består av områdena Nydala, Ersboda och Marieberg

Fysika medaljer till de 3 första i respektive klass – cykel och fot. Prisutdelning endast för pristagarna – se mer info i inbjudan!

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.