18 april 2021

Pokalöverlämning för februari omgången 2021

I samband med prisutdelningen av TVB Klassiker 2020 söndag 21 mars, så genomfördes också pokalöverlämning till februari månads regionvinnare Cykeltalibanen. Även denna gång som synes från Scott63.

Pokalöverlämningen till Cykeltalibanen, regionsvinnare i februari månad, från Scott63

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.