Föreningen

Styrelsen 2024

  • Ordförande: Röbäckarn

  • Vice ordförande: Brellir

  • Sekreterare: UncleFester

  • Kassör och medlemsansvarig: inda7

  • Ordinarie ledamot: grymmorot

  • Suppleanter: stefanx46 och linkaz

Övriga föreningsuppdrag

  • Revisor: Randy55

  • Revisorsuppleant: Tacitium

  • Valberedning: linkaz (ordförande) och 1 vakant plats

  • Webansvariga: linkaz och UncleFester.

Stadgar och viktiga dokument