13 juni 2024

Pokalöverlämning mellan dem som förtjänat det

Denna omgångs pokalöverlämning blev lite annorlunda eftersom den skedde mellan två personer som verkligen förtjänat det, efter att ha stått ut (ännu en omgång) med att bo ihop med någon som cyklar för att vinna den!

Tekniskt sett var det väl så att pokalen skulle gå från Pike till Superelak men istället var det TantLantz som överräckte den till WombaWomba - dessutom med egen specialinskription :)

Pokalöverlämning mellan två sanna hjältar. Foto: Superelak

Pokalens ännu fler möjligheter

Dessutom bjuds det nedan på ytterligare några förslag kring hur pokalen kan komma till användning, istället för att stå och samla damm:

Fler sätt att använda pokalen till... kvällsgröten serveras. Foto: TantLantz/Pike

Pokalen kan också ta hand om följderna av gröten… Foto: Pike/TantLantz

Eller användas som blomkruka. Foto: TantLantz/Pike

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.