14 januari 2024

Västerbotten Winter Classic 10 år

För 10 år sedan så införde Västerbottens dåvarande eminenta eventgeneraler MasterJoda och Lisha63 den klassiska Winter Classic. Det är med stor ära som föreningen Turf Västerbotten bjuder in alla turfare till detta jubileum, lördag den 10 februari 2024 med starttid 12.00.

Foto:WombaWomba

När?

  • Lördag den 10/2 2024

  • Starttid 12.00

  • Sluttid 14.00

Var?

Stadsdelarna Tomtebo, Universitetsområdet samt Ålidhem.

Eventområde

Samlingsplatsen kommer att vara BRF Nornan´s samlingslokal, Adress Älvans Väg 158 (3 trappor).

Där kommer även prisutdelning att ske. Det kommer att finnas tillgång till dusch, bastu och WC i anslutning till samlingslokalen.

Här kommer du att kunna grilla medhavd mat vid grillen ute på gården som kommer att vara tänd från ca: 11:45, du kommer även att kunna följa eventet via en storbilds TV uppe i samlingslokalen, du kommer att kunna träffa andra turfare samt styrelsen för föreningen Turf Västerbotten kommer att vara på plats.

Klassindelning

Två klasser

  1. Cykel-klass är enbart för cyklister utan eldrift

  2. Fot-klass. Hit räknas även skidor, spark eller likande in.

Det kommer även att finnas en ungdomsklass upp till 18 år

Priser

Det kommer att delas ut priser till 1:an 2:an samt 3:an i samtliga klasser. Det gäller även ungdomsklass. Alla deltagare får även Event medaljen i appen.

Anmälan

Då detta är ett öppet event så krävs ingen anmälan men för att underlätta för zonläggning så att rätt antal zoner läggs ut så fyll gärna i anmälningsformuläret (finns längre ned på sidan). Sista anmälningsdatum är 5/2–2024

Säkerhet

  • Vi rekommenderar starkt användning av hjälm i cykelklass.

  • Belysning vid behov är också att föredra.

  • Givetvis så följer vi trafikregler och visar hänsyn till andra.

  • Vid olycka kontakta 112, om så bedöms, samt om möjligt kontakta eventledningen.

Eventet arrangeras av Föreningen Turf Västerbotten, vilket innebär att idrottsrörelsens verksamhetsidé, vision och värdegrund gäller under själva tävlingen.

Om event

Event är en kort tävling där det finns många speciellt utlagda zoner med korta avstånd inom ett speciellt område. Alla har samma förutsättningar avseende tagningstid (30sek) och blockeringstid (3min). Detta är lämpligt för såväl nya som rutinerade turfare.

Gå, spring eller cykla – gör vilket du tycker passa bäst för dig för tillfället. Satsa stenhårt för vinst eller bara ta någon zon.

Läs mer om event på turfgame.com

Efter eventet

Efter eventet så träffas vi på restaurang Droskan kl. 18.00 för lite middag och en trevlig kväll tillsammans.

Anmälningsformulär

Anmäl dig i detta anmälningsformulär!

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.