24 december 2022

Bonanza calendar

Du har hört talas om adventskalender, men i år bjuder Turf Västerbotten på något ännu bättre! Bonanzakalender! En ny lucka varje dag fram till…

I julaftons lucka gömde sig en liten julklapp i form av en lucka 25! Nu kan du öppna den – missa inte det!

***

You’ve heard of Advent calendars, but this year Turf Västerbotten is giving you something even better! The Bonanza calendar! There’s a new door to open every day until…

Behind the door for Christmas Eve there was a new door – door 25! Now you can open it and you don’t want to miss it!

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.