20 februari 2022

Dags att förnya medlemskapet för 2022

Det drar ihop sig till vår och med vår följer förutom ökad lust att turfa och delta i träffar också motionsskrivande och årsstämma. Det är alltså hög tid att betala in årsavgiften för medlemsskap i Turf Västerbotten 2022. För mer information om hur man går tillväga, se https://turfvasterbotten.wordpress.com/bli-medlem/ .

Men vad får man ut av att vara medlem, undrar du kanske? Man kan väl turfa ändå?

Ja, det kan man ju och majoriteten av turfarna i världen gör precis så. Man turfar, deltar kanske i någon träff eller något event emellanåt men är inte medlem i någon förening. Så var det för oss i Västerbotten också innan föreningen bildades.

Vi hade en lång tradition av träffar och event men allt byggde på insatser av enstaka eldsjälar och var i huvudsak koncentrerat till Umeå med några enstaka träffar i Skellefteå. Föreningen föddes för att vi helt enkelt ville ha mer – av allt. Vi ville ha mer gemenskap, fler träffar och event, en Bonanza och profilkläder och vi ville dessutom ha större utbyte mellan orterna. Med en förening skulle vi kunna nå fler, vara fler som delade på arbetet och också lättare kunna jobba strategiskt gentemot Turf Crew, andra föreningar och våra egna kommuner. Vi skulle kunna ha en budget och inte alltid vara beroende av tillfälliga insamlingar när något skulle göras.

Vid bildandet utgick vi från några grundidéer. Bland annat var det viktigt att vi skulle vara hela regionens förening där alla skulle känna sig välkomna oavsett bostadsort, kön, ålder, turfsätt eller eventuella funktionsvariationer. Styrelsen sattes samman för att återspegla detta.

Här är några av de saker föreningen jobbat med sen starten 4 maj 2019:

Hela regionens förening

 • Vi har haft träffar i bland annat Umeå, Obbola, Vännäs, Lycksele och Skellefteå. Fler orter fanns med i planeringen när pandemin slog till och lamslog en stor del av arbetet och vi hoppas på att snart kunna ta upp tråden igen.

 • Vi erbjuder möjlighet att delta i styrelsemöten och årsmöten digitalt för att så många som möjligt ska kunna delta – vi vet att Västerbotten har stora avstånd.

 • Vi har infört Västerbottens Klassikern med egna medaljer för de som vill ha mer utmaningar i Turf. De kräver inte sällan att man lär känna fler delar av regionen än sin egen…

 • För att lyfta fram turfarna i den egna regionen har vi infört en vandringspokal för regionvinnaren varje omgång. Hittills har pokalen rest mellan Umeå och Skellefteå några varv men vi hoppas givetvis att fler orter tar upp kampen.

 • Vi har kört flera av de återkommande eventen Midnight Classic och Winter Classic i Umeå men planer finns på event på fler orter. Under pandemin har vi ägnat tid åt att införskaffa reklamflaggor och ett partytält som kommer att underlätta vid kommande event.

 • Vi har ordnat en webshop där man kan köpa profilprodukter med Turf Västerbottens logga.

 • Vi undersöker möjligheten att kunna erbjuda medlemsförmåner hos olika sportbutiker och cykelhandlare i regionen.

...där alla känner sig välkomna

 • Vi jobbar aktivt med att försöka lägga träffar på restauranger som är tillgängliga för alla och vi försöker anpassa platserna för utomhusträffar och samlingsplatser för event så att de i möjligaste mån går att nå även för de som behöver hjälpmedel för att förflytta sig. Barn är självklart alltid välkomna, oavsett om de turfar själva eller inte.

 • Vi erbjuder familjemedlemskap och har också barn- och ungdomsklass på våra event.

 • Vi har en webbplats där vi samlar information om föreningen och vad som är på gång och där vi också vill visa att turf är ett spel för alla. Håll utkik efter kommande intervjuer!

 • Vi har tagit fram flyers och informationsmaterial till de som önskar sprida turf på sin hemort eller sin skola/arbetsplats eller liknande.

Före pandemin fanns också tankar på organiserad samåkning till bonanzor i andra städer, informationsträffar för nya turfare samt organisering av gemensamma turfrundor. Vi hoppas kunna arbeta vidare med detta nu när restriktionerna släppts. Störst av allt är kanske att vi vill kunna stå värd för en Bonanza i framtiden så att fler turfare i Sverige och världen får uppleva vår vackra region. Det kräver i sin tur en stark organisation.

Turf Västerbotten är en ung förening som fortfarande är under uppbyggnad. Som medlem är du med och bygger upp den från grunden och du är också med och beslutar om inriktningen på föreningens arbete framöver. Du har rösträtt på årsmötena och kan antingen själv ställa upp som förtroendevald eller rösta på vilka andra som ska företräda dig. Via föreningen har du också möjlighet att få stöd om du vill ordna träffar eller event på din hemort eller någon annanstans. Kanske sitter du på världens idé till något helt nytt?

Sammanfattningsvis: Ju fler vi är, desto mer roliga saker kan vi hitta på. Bli medlem!

Mot framtiden! Foto: Ninetail

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.