23 februari 2021

Västerbotten Winter Classic – Uppskjutet!

Winter Classic 2021 uppskjutet!

På grund av det allvarliga covid19-läget i region Västerbotten och utvidgade lokala rekommendationer behöver vi tyvärr skjuta upp Winter Classic.

De skärpta rekommendationerna betonar att vi alla ska undvika nya sociala kontakter, inte resa och undvika att röra sig ute samhället (läs mer på Region Västerbottens hemsida). Dessutom avråder Folkhälsomyndigheten från att anordna tävlingar och dylikt för vuxna (se Folkhälsomyndighetens hemsida). Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att flytta fram eventet. Vi hoppas att kunna återkomma med ett nytt datum inom kort.

Turfa lugnt och håll er friska!
Varma hälsningar Turf Västerbottens styrelse

Turf Västerbotten

Turf Västerbotten

Föreningen för turfare i Västerbotten.