Bonanza in one (1) month!

20 april 2023·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning
Foto: Pike

Vi här i Västerbotten vill bara informera om att förberedelserna är i full gång i Umeå! Idag såg event-/samlingsplatsen ut så här – vi kan inte lova att all snö är kvar den 20 maj!


We here in Västerbotten just want to tell you that the preparations are in full swing in Umeå! Today the event area looked like this – we can’t promise that all the snow will be left on May 20!

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.