Årsmöte 2024 - 16 mars, kl 13

2 mars 2024·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning

Hej medlemmar i Turf Västerbotten!

Dags för årsmöte!

Lördagen den 16 mars kl 13:00 hålls föreningens årsmöte i Brf Nornans samlingslokal, Älvans väg 158. Vi har bestämt oss för att vi första hand kör ett fysiskt årsmöte i år - och bjuder på fika!

Det kommer också att finnas möjlighet att komma med inspel och förslag på föreningsaktiviteter under mötet, dock kan inga beslut fattas utöver de frågor som finns uppsatta på dagordningen.

Medlemsavgift 2024

För att vara röstberättigad på årsmötet behöver du ha betalt in medlemsavgiften för 2024. Mer information om hur du blir medlem finns här.

Utdelning av medaljer för deltagande i Västerbottens Klassikern

I samband med årsmötet kommer också medaljerna för deltagande i Västerbottens Klassikern att delas ut. Är du inte på plats så skickas medaljen som brev.

Varmt välkomna den 16 mars på årsmötet!

Vänliga hälsningar,
Turf Västerbottens styrelse

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.