Uppdaterad information Midnight Classic 2021

8 juni 2021·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning

Lite förändringar kring eventet Midninght Classic - läs här

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.