Midnight Classic 2021 OBS - Uppdaterad inbjudan 20210521!

14 maj 2021·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning

En ny uppdaterd inbjudan nedan !

Inbjudan till den 8:e upplagan av Midnight Classic - datum är lördag 12-13 juni 2021.

Eventområdet består av områdena Nydala, Ersboda och Marieberg

Fysika medaljer till de 3 första i respektive klass - cykel och fot. Prisutdelning endast för pristagarna - se mer info i inbjudan!

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.