Västerbotten Winter Classic - Uppskjutet!

23 februari 2021·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning

Winter Classic 2021 uppskjutet!

På grund av det allvarliga covid19-läget i region Västerbotten och utvidgade lokala rekommendationer behöver vi tyvärr skjuta upp Winter Classic.

De skärpta rekommendationerna betonar att vi alla ska undvika nya sociala kontakter, inte resa och undvika att röra sig ute samhället (läs mer på Region Västerbottens hemsida). Dessutom avråder Folkhälsomyndigheten från att anordna tävlingar och dylikt för vuxna (se Folkhälsomyndighetens hemsida). Mot bakgrund av detta har styrelsen beslutat att flytta fram eventet. Vi hoppas att kunna återkomma med ett nytt datum inom kort.

Turfa lugnt och håll er friska!
Varma hälsningar Turf Västerbottens styrelse

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.