Kallelse: Årsmöte 2020

29 februari 2020·
Turf Västerbotten
Turf Västerbotten
· 1 Min Läsning

Välkommen till årsmötet för föreningen Turf Västerbotten!

cropped-2019-06-26-19.40.25

När: Lördag 14 mars kl 14:00 Var: Brf Nornans samlingslokal, Älvans väg 158, Tomtebo, Umeå. Närmsta zon Ratatosk.

Bilagor: Kallelse inklusive dagordning och valberedningens förslag Förslag till stadgeändringar

För att vara röstberättigad på årsmötet behöver du ha betalt in årsavgiften innan årsmötet eller på plats på mötet. Här finns mer information om inbetalning.

Det kommer finnas möjlighet till förslag om vad föreningen ska fokusera på under det kommande året, samt crowdy-möjlighet!

Varmt välkomna! Styrelsen för Turf Västerbotten

Turf Västerbotten
Inlagt av
Turf Västerbotten
Föreningen för turfare i Västerbotten
Turf Västerbotten är en ideell förening som är religiöst och politiskt obunden. Föreningens syfte är att organisera och sammanhålla medlemmar som utövar sporten Turf inom Västerbottens län.